BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

flash vortex

Rabu, 27 Januari 2010

PBB

Sejarah singkat PBB

Pada tanggal 24 Oktober 1945, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa. Para wakil dari negara-negara Sekutu pada Perang Dunia Kedua, yaitu AS, Soviet, Inggris, dan Perancis, dalam perundingan-perundingan selama perang tersebut telah memulai persiapan pendirian PBB ini. Akhirnya, dalam konfrensi di San Fransisko, Amerika, para wakil dari 50 negara-negara dunia menandatangani piagam pembentukan PBB.

PBB bermarkas tetap di New York. Tujuan utama didirikannya PBB, seperti yang disinggung dalam piagam PBB, adalah untuk menjaga perdamaian di dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, memupuk kerjasama internasional untuk menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengembangkan penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan kebebasan.

Tak dapat disangkal bahwa PBB telah melakukan banyak hal yang patut dipuji. Namun, adanya hak veto untuk lima negara anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu AS, Rusia, Inggris, Prancis dan China, telah membuat kebijakan Dewan Keamanan sebagai salah satu badan utama PBB, selalu mengikuti langkah kelima negara tersebut, khususnya AS. Sebaliknya, Majlis Umum yang menjadi forum seluruh anggota PBB justeru tidak memiliki kekuatan yang berarti dibanding dengan Dewan Keamanan. Ketidakadilan inilah yang telah menghambat keberhasilan PBB dalam mengemban misinya, dan bahkan telah melahirkan protes dari banyak negara anggotanya.

Piagam PBB adalah konstitusi PBB. Ia ditanda tangani di San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah ditandatangani oleh lima anggota pendirinya-Republik China (Taiwan), Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat -dan mayoritas penanda tangan lainnya. Sebagai sebuah Piagam ia adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu,

Piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Ia diratifikasi oleh AS pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB.

Tujuan PBB

 1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
 2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
 3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
 4. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.
 5. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
 6. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

asas PBB

 1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.
 2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.
 3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai.
 4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.
 5. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Struktur organisasi

Piagam PBB menguntukkan enam alat yang utama, iaitu:

Bagaimanapun, terdapatnya juga banyak agensi khas untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Untuk nama agensi-agensi PBB yang lain, sila lihat bahagian: Senarai badan-badan PBB yang lain.

1.Perhimpunan Agung

Perhimpunan Agung PBB (GA) terdiri daripada kesemua ahli-ahli pertubuhan ini dan bertemu setiap tahun di bawah seorang presiden yang dipilih daripada wakil-wakilnya.

Sebagai alat PBB tunggal yang diwakili oleh kesemua ahli, Perhimpunan ini bertindak sebagai forum untuk ahli-ahlinya membincangkan persoalan undang-undang antarabangsa serta membuat keputusan tentang pengendalian pertubuhan ini.

2 Majlis Keselamatan

Majlis Keselamatan UN merupakan alat yang paling berkuasa dalam PBB. Ia bertanggungjawab kepada pemeliharaan keamanan dan keselamatan antara negara-negara. Sedangkan alat-alat PBB yang lain hanya membuat cadangan kepada kerajaan ahli-ahli, Majlis Keselamatan mempunyai kuasa di bawah Piagam PBB untuk memutuskan mana satu kerajaan ahlinya harus melaksanakan keputusannya.

Keputusan-keputusan Majlis Keselamatan digelarkan "Ketetapan Majlis Keselamatan PBB". Ahli-ahli Majlis Keselamatan bergilir-gilir memegang jawatan pengerusi setiap bulan.

3 Majlis Ekonomi dan Sosial

Majlis Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB membantu Perhimpunan Agung untuk mempromosikan kerjasama dan perkembangan ekonomi dan sosial antarabangsa. ECOSOC mempunyai 54 ahli yang dipilih oleh Perhimpunan Agung untuk tempoh tiga tahun. Walaupun setiap ahli PBB berlayak untuk dipilih, ahli-ahlinya sentiasa menyokong ahli-ahli daripada negara "Dunia Pertama".

Presiden ECOSOC dipilih untuk tempoh satu tahun daripada kalangan ahlinya yang merupakan kuasa kecil ataupun tengah. ECOSOC bertemu setiap tahun pada bulan Julai untuk sidang selama empat minggu. Sejak 1998, ia telah mengadakan lagi sebuah mesyuarat pada setiap April untuk bertemu dengan menteri-menteri kewangan yang mengetuai jawatankuasa utama dalam Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF).

ECOSOC berfungsi dengan cara yang serupa dengan organ-organ PBB yang lain, termasuklah mengumpul maklumat, menasihatkan ahli-ahli negara, dan membuat cadangan. Tambahan pula, ECOSOC adalah di dalam kedudukan yang baik untuk memberikan polisi kepaduan dan menyelaraskan fungsi-fungi badan-badan subsidiari PBB yang bertindih; dimana dalam peranan ini bahawa ia amat giat.

4 MAJELIS PERWALIAN

Majlis Peramanahan PBB telah ditubuhkan untuk membantu memastikan bahawa wilayah-wilayah bukan perintah diri ditadbirkan melalui penjagaan kepentingan penduduk-penduduk serta keamanan dan keselamatan antarabangsa. Kini, kesemua wilayah amanah ini — kebanyakannya merupakan mandat Liga Bangsa-bangsa ataupun wilayah yang diambil daripada negara-negara yang ditewaskan pada akhir Perang Dunia II — telah memperoleh kerajaan sendiri ataupun kemerdekaan, baik sebagai negara tersendiri, mahupun melalui penggabungan dengan negara jiran yang merdeka. Palau merupakan wilayah yang terakhir, dan telah menjadi ahli PBB pada Disember 1994.

Selepas misinya telah siap, Majlis Peramanahan menggantungkan operasinya pada 1 November 1994, dan walaupun ia masih wujud pada kertas, penghapusannya yang rasmi memerlukan penyemakan Piagam PBB. Bagaimanapun, pada Mac 2005, Setiausaha Agung Kofi Annan mencadangkan reformasi yang meluas, termasuknya penghapusan Majlis Peramanahan.

5 Mahkamah Keadilan Antarabangsa

Mahkamah Keadilan Antarabangsa (dikenali dalam bahasa basahan sebagai "Mahkamah Dunia" atau ICJ} merupakan alat kehakiman yang utama untuk PBB. Ia ditempatkan di Peace Palace, Hague, Belanda.

Ditubuhkan pada tahun 1945, Mahkamah ini merupakan waris kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Mahkamah ini harus tidak dikeliru dengan Mahkamah Jenayah Antarabangsa (Belgium) yang juga mempunyai kuasa "sejagat". Bahasa Inggeris dan bahasa Perancis merupakan bahasa rasminya.

Fungsi-fungsi utamanya adalah untuk menyelesaikan pertikaian undang-undang yang diserahkan oleh ahli-ahli negara serta untuk memberi nasihat tentang soalan-soalan undang-undang yang diserahkan oleh alat-alat dan agensi-agensi antarabangsa yang diberi kuasa. Bilangan keputusan yang dibuat oleh ICJ masih tidak banyak, tetapi terdapatnya kesanggupan yang lebih besar untuk menggunakan Mahkamah ini sejak tahun-tahun 1980-an, khususnya di kalangan negara-negara membangun. Bagaimanapun, Amerika Syarikat telah menarik diri daripada bidang kuasa wajib pada tahun 1986, dan kini hanya menerima keputusan mahkamah mengikut budi bicaranya.

6 Sekretariat

Sekretariat PBB diketuai oleh Setiausaha Agung yang dibantu oleh sekumpulan kakitangan awam antarabangsa. Piagam PBB mensyaratkan bahawa kakitangannya dipilih daripada kawasan-kawasan yang meluas di seluruh dunia. Setiausaha Agung seorang diri sahaja bertanggungjawab memilih kakitangan.

Sekretariat PBB membekalkan kajian, maklumat dan kemudahan yang diperlu oleh badan-badan PBB untuk mesyuarat mereka. Ia juga melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Majlis Keselamatan, Perhimpunan Agung, Majlis Ekonomi dan Sosial, dan badan-badan PBB yang lain. Tugas-tugas Setiausaha Agung termasuk membantu menyelesaikan pertikaian antarabangsa, mentadbirkan operasi penjagaan keamanan, mengatur persidangan antarabangsa, mengumpul maklumat tentang pelaksanaan keputusan-keputusan Majlis Keselamatan serta berunding dengan kerajaan ahli-ahlinya terhadap pelbagai langkah yang dimulakan oleh PBB.

PERANAN PBB

Di mana peran PBB sebagai institusi internasional yang paling bertanggung jawab atas perdamaian dan stabilitas percaturan politik internasional? Mengapa PBB tidak pernah mampu mengambil alih kasus internasional yang melibatkan negara-negara kuat di dalamnya? Sebagai institusi internasional terbesar, PBB bertugas menjaga stabilitas internasional yang terwujud dalam tiga hal: peningkatan perdamaian; penciptaan perdamaian; dan pemeliharaan perdamaian. Kenyataannya, tugas itu kerap menghadapi hambatan yang justru datang dari anggotanya sendiri. Dalam kasus yang berkait dengan negara yang memiliki power relatif lemah, peran PBB terlihat amat menonjol dan kuat. Tetapi dalam menghadapi aksi negara kuat, PBB justru sebaliknya, terlihat lemah tidak berdaya. Ini terjadi karena dalam hubungan internasional, pembangunan dan pelaksanaan suatu hukum, kaidah, dan tata aturan berbagai kesepakatan lembaga internasional, selalu mengalami aneka hambatan dan ketidak-efektivan karena terhadang batasan kedaulatan setiap negara atau tidak adanya lembaga internasional otoritatif yang berkompeten dalam pengaturan sistem internasional. Segala norma dan institusi internasional seolah mandul tidak berdampak serius terhadap para defector, terutama negara-negara yang memiliki power relatif besar. Hukum internasional dan berbagai norma organisasi internasional banyak ditaati, tetapi negara-negara besar dapat melanggarnya jika mereka mau tanpa ada sanksi berarti dari negara-negara lain atau PBB sekalipun. Dengan nada mengejek, Stalin menganalogkan PBB seperti Paus, tidak memiliki pasukan militer sendiri serta perindustrian untuk menghasilkan berbagai komoditas yang dapat digunakan guna mengubah kebijakan eksternal maupun internal suatu negara.

Rabu, 18 Maret 2009

perbedaan monokotil dan dikotil

Ciri-Ciri dan Perbedaan Monokotil dan Dikotil


Pada tumbuhan kelas / tingkat tinggi dapat dibedakan atau dibagi menjadi dua macam, yaitu tumbuh-tumbuhan berbiji keping satu atau yang disebut dengan monokotil / monocotyledonae dan tumbuhan berbiji keping dua atau yang disebut juga dengan dikotil / dicotyledonae. Ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil hanya dapat ditemukan pada tumbuhan subdivisi angiospermae karena memiliki bunga yang sesungguhnya.
Perbedaan ciri pada tumbuhan monokotil dan dikotil berdasarkan ciri fisik pembeda yang dimiliki :
1. Bentuk akar
- Monokotil : Memiliki sistem akar serabut
- Dikotil : Memiliki sistem akar tunggang
2. Bentuk sumsum atau pola tulang daun
- Monokotil : Melengkung atau sejajar
- Dikotil : Menyirip atau menjari
3. Kaliptrogen / tudung akar
- Monokotil : Ada tudung akar / kaliptra
- Dikotil : Tidak terdapat ada tudung akar
4. Jumlah keping biji atau kotiledon
- Monokotil : satu buah keping biji saja
- Dikotil : Ada dua buah keping biji
5. Kandungan akar dan batang
- Monokotil : Tidak terdapat kambium
- Dikotil : Ada kambium
6. Jumlah kelopak bunga
- Monokotil : Umumnya adalah kelipatan tiga
- Dikotil : Biasanya kelipatan empat atau lima
7. Pelindung akar dan batang lembaga
- Monokotil : Ditemukan batang lembaga / koleoptil dan akar lembaga / keleorhiza
- Dikotil : Tidak ada pelindung koleorhiza maupun koleoptil
8. Pertumbuhan akar dan batang
- Monokotil : Tidak bisa tumbuh berkembang menjadi membesar
- Dikotil : Bisa tumbuh berkembang menjadi membesar
A. Contoh tumbuhan monokotil :
- Kelapa, Jagung, Padi, Pinang, Bambu, Tebu, Palem, Durian, Salak, Melinjo, dst.
B. Contoh tumbuhan dikotil :
- Kacang tanah, Mangga, Rambutan, Belimbing, Beringin, Jati, Mahoni,jahe, dst.MANFAAT KELAPA
Kesemua bahagian pokok kelapa berguna kecuali kemungkinannya bahagian akar dan pokok kelapa mampu menghasilkan sehingga 75 biji kelapa setahun; dengan itu, ia mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Malah, nama pokok kelapa dalam bahasa Sanskrit adalah kalpa vriksha, yang diterjemahkan sebagai "pokok yang membekalkan semua keperluan kehidupan". Kegunaan pelbagai bahagian kelapa termasuk:
batang kelapa boleh dibuat titi serta bahan pembinaan untuk rumah seperti papan, dinding dan lantai
daun kelapa boleh dibuat pembalut makanan
lidi kelapa boleh dibuat penyapu
sabut kelapa boleh dibuat tali
tempurung kelapa boleh diproses menjadi obat nyamuk dan barangan kraftangan
serbut sabut boleh dibuat bahan reput dan kompos dalam pertanian
minyaknya sebagai minyak masak, minyak pelita dan sabun.


MANFAAT JAGUNG
Jagung muda yang biasanya dimasak untuk menjadi makanan yang enak, ternyata punya manfaat lain yaitu sebagai penghilang bercak-bercak hitam pada wajah akibat bekas jerawat atau penyakit cangkrang.

Menghilangkan bercak-bercak hitam dengan jagung yang sudah dihaluskan ini tidak menimbulkan efek sampingan loh... selain jagung mudah didapatkan, harganyapun murah daripada beli obat-obat atau kosmetik yang harganya mahal dan terkadang masih menimbulkan efek samping bagi kulit yang sensitif.


MANFAAT PADI
Selaput biji (Gu ya) berkhasiat untuk mengatasi: lambung dan limpa lemah, tidak nafsu makan, gangguan pencernaan, rasa penuh di dada dan perut, beri-beri serta tangan dan kaki rasa kesemutan, baal.

Tangkai beras berkhasiat untuk mengatasi: rambut kotor dan keguguran. Biji beras berkhasiat untuk mengatasi: demam, diare, gondongan, rematik, keseleo, radang payudara, radang kulit dan bisul.

Akar(No tao ken) berkhasiat untuk mengatasi: Keringat berlebihan, berkeringat spontan dan filariasis.


MANFAAT PINANG
Pinang (Areca catechu L.) telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sejak dulu, khususnya buahnya yang digunakan untuk campuran makan sirih. Orang yang makan buah pinang diyakini memiliki gigi yang kuat meski usia telah lanjut.
Tanaman pinang mudah tumbuh di Indonesia. Biasanya tanaman ini ditanam di pekarangan rumah, taman, atau tumbuh di pinggir sungai. Bentuknya yang indah dengan tinggi pohon 10-30 meter memang cocok digunakan untuk penghias. Tak heran jika di ruas-ruas jalan tertentu, tanaman ini banyak ditanam berjejer. Selain untuk keindahan kota, juga bisa berfungsi untuk penghijauan.
Budidaya tanaman ini dilakukan dengan cara menanam bijinya yang sudah cukup masak. Sebelumnya biji itu disemai dan ditanam di plastik (polybag). Saat masih kecil, tanaman pinang bisa digunakan sebagai penghias di dalam rumah. Ketika batangnya sudah makin besar, sebaiknya ditanam di luar rumah.
Pinang memiliki nama yang berbeda di sejumlah daerah. Di Jawa Barat, orang menyebutnya jambe, penang atau wohan. Di Sumatera, tanaman ini memiliki banyak nama. Ada yang mengenalnya sebagai pinang, pineng, pineung, batang mayang, batang bongkah, batang pining, batang pinang, dan boni.
Baik biji, buah, maupun sabutnya bisa dimanfaatkan, khususnya untuk pengobatan. Pengobatan dengan buah tanaman ini sudah cukup terkenal sejak zaman dulu.
Biji pinang bisa untuk mengobati beri-beri, cacingan, perut kembung, luka, diare, serta batuk berdahak. Sedangkan daunnya bisa untuk menambah nafsu makan dan mengobati sakit pinggang. Daun pohon pinang juga banyak dimanfaatkan untuk bungkus makanan. Sementara sabutnya bisa dipakai untuk menyembuhkan beri-beri, sembelit (susah buang air besar), dan gangguan pencernaan.
Buah pinang muda bisa digunakan untuk mengobati luka akibat kecelakaan (benturan, gesekan, tusukan, teriris atau terbakar). Caranya, daging buah pinang yang masih muda ditumbuk hingga halus, lalu ditempelkan pada bagian tubuh yang terluka.
Buah pinang muda juga bisa langsung dikunyah dan airnya ditelan. Ini untuk mengobati darah dalam air kencing. Sedangkan jus pinang muda bisa digunakan sebagai obat luar penyakit rabun mata.
Anak yang menderita cacingan bisa disembuhkan dengan tanaman ini. Caranya, siapkan 30 gram serbuk biji pinang lalu rebus dengan 2 gelas air hingga mendidih. Air didihan ini kemudian dibiarkan hingga dingin lalu disaring. Air ini lalu diminumkan pada penderita cacingan sekaligus sebelum sarapan pagi.MANFAAT TEBU
Menurut Ivana, di Jakarta penjual air tebu sudah cukup banyak. Maka, Ivana pun mengambil kesempatan untuk menjual air tebu di Bandung. Jenis minuman ini memang bisa dibilang masih agak jarang di Bandung. Batang tebunya sendiri didatangkan langsung dari Jawa Timur.

Sari tebunya bisa langsung didapatkan karena Ivana menggunakan mesin khusus untuk mendapatkan air tebu. Batang-batang tebu awalnya dibelah-belah menjadi dua bagian. Selepas itu baru dimasukan ke dalam mesin. Mesin inilah yang memeras air tebu hingga hanya tertinggal ampas batangnya.

Cairan yang keluar dari perasan batang akan langsung keluar otomatis melalui kran yang tersambung dengan mesin. Jika tanaman tebunya masih muda maka warna air tebu agak hijau muda sedangkan batang tebu tua akan menghasilkan air perasan tebu yang berwarna lebih tua atau kecoklatan. Untuk mendapatkan satu cup besar sari tebu dibutuhkan batang tebu sebanyak satu setengah batang.

Ivana yang saat ini baru membuka stand tetap di BTC, Jalan Pasteur ini tak hanya menyajikan air tebu dengan rasa original tapi dicampur dengan berbagai rasa.
Misalnya dicampur lemon, jahe dan aloe vera atau lidah buaya.

"Biasanya selain yang original yang aloe vera juga banyak diminta. Gumpalan-gumpalan aloe vera yang lembut berpadu dengan air tebu," tuturnya. Untuk awal, disarankan membeli yang original dulu agar bisa merasakan rasa asli dari air tebu. Satu cupnya harganya berkisar antara Rp 6.500-Rp8.500.

Dalam sebuah pamflet di roda Sari Tebu milik Ivana tertera
minuman tebu ini mengandung vitamin B2, anti diabetes, meredakan batuk, meredakan panas tinggi, menyembuhkan pegal linu, mengatasi kerusakan gigi juga menghilangkan jantung berdebar. Nah, selain segar ternyata ada manfaatnya juga.MANFAAT JAHE
Di balik rasanya yang pedas, jahe mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh manusia. Tak heran bila sejak lama dikenal ada wedang (minuman) jahe, permen jahe, atau bandrek (minuman yang mengandung jahe). Jahe juga banyak digunakan sebagai bumbu untuk berbagai jenis masakan atau kue. Manfaat jahe, berdasar sejumlah penelitian, antara lain:
Merangsang pelepasan hormon adrenalin, memperlebar pembuluh darah, sehingga darah mengalir lebih cepat dan lancar. Tubuh pun menjadi lebih hangat, kerja jantung memompa darah lebih ringan. Akibatnya, tekanan darah menjadi turun.
Jahe mengandung dua enzim pencernaan yang penting. Pertama, protease yang berfungsi memecah protein. Kedua, lipase yang berfungsi memecah lemak. Kedua enzim ini membantu tubuh mencerna dan menyerap makanan.
Jahe sekurangnya mengandung 19 komponen bio-aktif yang berguna bagi tubuh. Komponen yang paling utama adalah gingerol yang bersifat antikoagulan, yaitu mencegah penggumpalan darah. Jadi mencegah tersumbatnya pembuluh darah, penyebab utama stroke, dan serangan jantung. Gingerol diperkirakan juga membantu menurunkan kadar kolesterol.
Memblok serotonin, yaitu senyawa kimia pembawa pesan. Senyawa ini menyebabkan perut berkontraksi, sehigga timbul rasa mual. Misalnya pada orang yang mengalami mabuk perjalanan. Jadi, untuk mencegah mabuk perjalanan, ada baiknya minum wedang jahe sebelum bepergian. Caranya: pukul-pukul jahe segar sepanjang 1 ruas jari, masukkan dalam satu gelas air panas. Beri madu secukupnya, lalu minum. Bisa juga menggunakan sepertiga sendok teh jahe bubuk, atau kalau tahan, makan dua kerat jahe mentah.
Membuat lambung menjadi nyaman, dan membantu mengeluarkan angin. Bisa meringankan kram perut saat menstruasi atau kram akibat terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak. Membantu tubuh melawan pilek dan flu. Jahe mengandung antioksidan yang membantu menetralkan efek merusak yang disebabkan oleh radikal bebas di dalam tubuh.
Jahe merupakan pereda rasa sakit yang alami dan dapat meredakan nyeri rematik, sakit kepala, dan migren. Caranya, minum wedang jahe 3 kali sehari. Bisa juga minum wedang ronde, mengulum permen jahe, atau menambahkan jahe saat Anda membuat soto, semur, atau rendang.Manfaat Kacang Tanah
Beta-sitosterol (SIT), sejenis phytosterol, telah terbukti dapat menahan
pertumbuhan sel-sel kanker sekaligus melindungi seseorang dari penyakit
jantung. SIT mungkin memberikan perlindungan terhadap kanker usus besar,
prostat dan payudara. Hasil penelitian yang menggembirakan ini dapat
ditemukan dalam Nutrition and Cancer (Vol.38, No.2).

Phytosterol adalah senyawa alami yang dapat ditemukan dalam berbagai jenis
tumbuhan. Bentuk phytosterol yang paling umum adalah
beta-sitosterol,kampesterol, dan stigmasterol, dan ditemukan dalam
konsentrasi tinggi pada beberapa jenis minyak tumbuhan, baik biji-bijian
maupun polong-polongan, seperti kacang tanah. Sama dengan berbagai komponen
tumbuhan lainnya,
phytosterol melindungi seseorang dari penyakit kanker dengan beberapa
cara,termasuk mencegah penyebaran dan merangsang matinya sel-sel tumor,
serta
mengubah beberapa hormon yang penting untuk pertumbuhan sel-sel tumor.

Dalam studi terbaru yang dipublikasikan dalam Anticancer Research, dua
kelompok tikus kecil yang ditumbuhi dengan sel-sel kanker payudara manusia
diberi diet phytosterol dan kolesterol. Ukuran tumor pada tikus-tikus yang
mengkonsumsi phytosterol ditemukan 33 % lebih kecil dan 20 % lebih sedikit
menyebar ke kelenjar getah bening dan paru-paru daripada kelompok yang
mengkonsumsi kolesterol. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa phytosterol
yang dapat dengan mudah ditambahkan dalam diet kita, menawarkan suatu cara
yang cukup mudah dan praktis untuk menghambat pertumbuhan dan penyebaran
sel-sel kanker payudara.

Secara tradisional, para peneliti sudah lama melirik manfaat sterol pada
tanaman dalam mencegah penyakit jantung. Ada setumpuk bukti yang
memperlihatkan bahwa konsumsi produk-produk yang mengandung sterol, seperti
SIT, dapat menurunkan kolesterol darah dengan menghalangi penyerapan
kolesterol di usus.

Sebuah studi baru-baru ini dari Penn State University, menunjukkan bahwa
diet yang menyediakan 2-3 porsi kacang tanah atau selai kacang tanah
perhari, yang kaya akan lemak tak jenuh tunggal (Monounsaturated Fats,MUFA),
dapat mengurangi kolesterol darah sebesar 11 - 14%. Diet kacang tanah
juga terlihat mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler hingga 21 %
dibanding diet rata-rata orang Amerika, padahal sebuah diet rendah lemak
hanya mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler sebesar 12 %.

Para peneliti dari State University of New York, Buffalo, memeriksa
kandungan SIT pada beberapa produk kacang tanah. Mereka menemukan bahwa
snack kacang tanah mengandung 160 mg SIT/100 gm dan selai kacang tanah biasa
mengandung 157 mg SIT/ 100 gm. Tepung kacang dan minyak kacang tanah
masing-masing mengandung sekitar 56 mg SIT/100 gm dan 198 mg SIT/100 gm.

Kacang tanah juga mengandung bahan kimia resveratrol, yang telah dikaitkan
dengan pengurangan penyakit dan risiko menderita kanker. Resveratrol pertama
kali ditemukan dalam minuman anggur merah. Selain itu kacang tanah dan selai
kacang tanah juga mengandung vitamin E, asam folat, kalium, magnesium, seng,
dan serat, yang semuanya diketahui membawa manfaat untuk kesehatan.


MANFAAT RAMBUTAN
Buah ini mengandung karbohidrat, protein, lemak, fosfor, besi, kalsium dan vitamin C. Kulit buah mengandung tanin dan saponin. Biji mengandung lemak dan polifenol. Daun mengandung tannin dan saponin. Kulit batang mengandung tannin, saponin, flavonida, pectic substance, dan zat besi.
Bagian tumbuhan ini yang dapat digunakan sebagai obat adalah kulit buah digunakan untuk mengatasi disentri dan demam, kulit kayu digunakan untuk mengatasi sariawan, daun digunakan untuk mengatasi diare dan menghitamkan rambut, akar digunakan untuk mengatasi demam, dan biji digunakan untuk mengatasi kencing manis (diabetes mellitus).


MANFAAT BELIMBING
Menderita radang lambung memang merepotkan. Tidak hanya aktivitas keseharian yang terganggu, konsentrasi pekerjaan pun sering berantakan. Ini disebabkan rasa sakit di bagian perut dalam waktu cukup lama.
Di luar pengobatan farmasi, ada cara tradisional yang telah lama digunakan nenek moyang kita untuk mengatasi gangguan perut tersebut. Cara itu murah dan mudah dilakukan, yakni mendayagunakan belimbing manis (Averrhoa carambola), yang selama ini dikenal sebagai belimbing buah.
Di Jawa Tengah, belimbing buah yang cukup terkenal berasal dari Demak. Buahnya besar, rasanya amat manis, dan kandungan airnya cukup banyak, sehingga terasa segar jika dikonsumsi.
MANFAAT BELIMBING
Dalam pengobatan tradisional, kita dapat menangguk berbagai manfaat dari belimbing manis. Bagian yang digunakan adalah bunganya, dengan nama simplisia Averrhoa fios; akar (Averrhoa radix); buah, dan daun.
Dalam literatur Tanaman Obat Indonesia (TOI) disebutkan, bunga belimbing buah memiliki sifat khas manis dan menetralkan. Adapun buahnya memiliki sifat khas asam, manis, dan menetralkan. Akar dan daunnya bersifat khas asam, kelat, dan menetralkan.
Dengan sifat khas dan kandungan kimia berupa glukosida, vitamin B, dan vitamin C, bunga belimbing manis memiliki khasiat sebagi antipiretik dan ekspektoran. Buahnya berkhasiat sebagai antiinflasi, analgesik, dan diuretik. Sedangkan akarnya berkhasiat sebagai antiinflasi dan diuretic, serta daunnya sebagai antiinflasi, antipiretik, dan diuretik.
Bunga belimbing manis dapat dimanfaatkan untuk mengatasi batuk pada anak-anak. Buahnya, selain untuk penyembuhan batuk, juga digunakan untuk mengatasi .demam, kencing manis, kolestrol tinggi, dan sakit tenggorokan.
Akar untuk sakit kepala dan nyeri persendian (rematik), serta daun untuk mengatasi radang lambung, radang kulit bernanah (obat luar), dan bisul (obat luar).
Untuk radang lambung, ramuan yang diperlukan adalah enam gram daun belimbing manis, delapan gram rimpang kunyit segar, tujuh gram rimpang temu kunci, dan 110 ml air. Ramuan tersebut dibuat infus atau diseduh, diminum sehari sekali setiap pagi sebanyak 100 ml selama 14 hari. (suaramerdeka)


MANFAAT MANGGA
Mangga Kaya Antioksidan Betakaroten
Gizi.net - Mangga tergolong
kelompok buah “batu” berdaging dengan bentuk, ukuran, warna, dan
citarasa (aroma-rasa-tekstur) beraneka. Bentuk mangga ada yang bulat
penuh, seperti mangga gedong, dan bulat panjang, seperti mangga
harumanis dan mangga manalagi, Mangga kopek berbentuk bulat pipih,
sedang mangga golek lonjong.

Kendati bentuk, ukuran, warna, dan
citarasa buah mangga beragam. Dari segi gizi semuanya hampir tidak jauh
berbeda. Mangga ranum segar mengandung air sekitar 82 persen, vitamin C
41 mg, dan energi/kalori 73 Kal per 100 gram. Pada setiap 100 gram
mangga muda, mangga yang masih mentah—terkandung air lebih kurang 84
persen, vitamin C 65 mg, dan energi 66 Kal. Energi dalam mangga muda
rendah karena lebih banyak mengandung zat pati, yang akan berubah
menjadi gula dalam proses pematangan.

Sebagian besar energi
mangga berasal dari karbohidrat berupa gula, yang membuatnya terasa
manis. Kandungan gula ini didominasi oleh gula golongan sukrosa.
Kandungan gula dalam mangga berkisar 7-12 persen. Namun, jenis mangga
manis dapat mencapai 16-18 persen.


Antioksidan
Mangga pun
merupakan sumber beta-karoten , kalium, dan vitamin C. Beta-karoten
adalah zat yang di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A (zat gizi
yang penting untuk fungsi retina). Beta-karoten (dan vitaminC) juga
tergolong antioksidan, senyawa yang dapat memberikan perlindungan
terhadap kanker karena dapat menetralkan radikal bebas. Radikal bebas
adalah molekul-molekul tak stabil yang dihasilkan oleh berbagai proses
kimia normal tubuh, radiasi matahari atau kosmis, asap rokok, dan
pengaruh-pengaruh lingkungan lainnya.

Di dalam tubuh, mayoritas
radikal bebas berasal dari proses kimia kompleks saat oksigen digunakan
di dalam sel. Radikal-radikal bebas yang secara kimia tidak lengkap
tersebut dapat “mencuri” partikel dari molekul-molekul yang lain.

Ia
kemudian menghasilkan senyawa-senyawa abnormal dan membuat reaksi
berantai yang dapat merusak sel, dengan menyebabkan perubahan mendasar
pada materi genetis dan bagian-bagian penting sel lainnya.
Sederhananya, cara radikal bebas merusak sel-sel tubuh, sama dengan
proses oksigen menyebabkan kertas berubah menjadi kuning atau mentega
menjadi tengik. Zat-zat gizi antioksidan, seperti beta-karoten dan
vitamin C, membuat radikal bebas tak berbahaya dengan menetralkannya.

Zat-zat
gizi antioksidan itu terkandung melimpah pada buah mangga. Kandungan
beta-karoten dan vitamin C (beserta kalium, aktivitas vitamin A,
karbohidrat, energi dan air) dari beberapa macam mangga tiap 100 gram
dapat dilihat pada beberapa perpustakaan.


Vitamin C
Di
samping berfungsi sebagai antioksidan, vitamin C memiliki fungsi
menjaga dan memacu kesehatan pembuluh-pembuluh kapiler, kesehatan gigi
dan gusi. Ia membantu penyerapan zat besi dan dapat menghambat produksi
natrosamin , satu zat pemicu kanker. Vitamin C mampu pula membuat
jaringan penghubung tetap normal dan membantu penyembuhan luka.

Kandungan
vitamin C mangga cukup layak diperhitungkan. Setiap 100 gram bagian
mangga masak yang dapat dimakan memasok vitamin C sebanyak 41 mg,
mangga muda bahkan hingga 65 mg. Berarti, dengan mengkonsumsi mangga
ranum 150 gram atau mangga golek 200 gram (1/2 buah ukuran kecil),
kecukupan vitamin C yang dianjurkan untuk laki-laki dan perempuan
dewasa per hari (masing-masing 60 mg) dapat terpenuhi.


Kalium dan stroke
Kalium
mempunyai fungsi meningkatkan keteraturan denyut jantung, mengaktifkan
kotraksi otot, dan membantu tekanan darah. Konsumsi kalium yang memadai
dapat mengurangi efek natrium dalam meningkatkan tekanan darah, dan
secara bebas memberikan kontribusi terhadap penurunan risiko karena
stroke.

Satu penelitian menunjukkan bahwa bila seseorang
menambahkan sepotong buah tinggi kalium ke dalam pola makanan
sehari-hari, risiko terkena stroke fatal dapat dikurangi sebesar 40
persen. Konsumsi ekstra kalium sebanyak 400 mg setiap hari dapat
mengurangi kemungkinan mendapat penyakit jantung dan pembuluh darah.

Kalium
terdapat melimpah pada mangga. Tiap 100 gram mangga terkandung kalium
sebesar 189 mg. Dengan mengkonsumsi sebuah mangga harumanis ukuran
sangat kecil (minimal 250 gram), atau sebuah mangga gedong ukuran
sedang (200-250 g), kecukupan kalium sebanyak 400 mg per hari dapat
terpenuhi.

Anda yang ingin membeli mangga bisa memilih mangga
yang baik dengan warna hijau kekuning-kuningan, kulit licin, dan aroma
yang manis. Hindarilah memilih buah yang terlalu keras atau terlampau
lembek, memar, atau berbau fermentasi.

Rabu, 18 Februari 2009

manfaat nanas

Asal-usul Tanaman nanas berasal dari Amerika tropis, yakni Brasil, Argentina, dan Peru. Pada saat ini, nanas telah tersebar ke seluruh dunia, terutama di sekitar khatulistiwa antara 300 LU dan 300 LS. Di indonesia, tanaman nanas sangat populer dan banyak di tanam di tegalan dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Daerah penghasil nanas yang terkenal di antaranya Subang, Bogor, Riau, Palembang dan Blitar. Sifat Botani Tanaman nanas merupakan rumput yang batangnya pendek sekali. Nanas merupakan tanaman monokotil dan bersifat merumpun (bertunas anakan). a. Daun dan cabang Daunnya panjang sekali, berurat sejajar, dan pada tepinya tumbuh duri yang menghadap ke atas (ke arah ujung daun). Pada beberapa varietas nanas, durinya mulai lenyap, tetapi duri pada ujung daunnya sering masih terlihat. Daun muncul dan terkumpul pada pangkal batang. Pada batang tumbuh tangkai bunga dan sering pula tumbuh tunas. Tunas pada batang isebut sucker, sedangkan tunas pada tangkai buah disebut slips. b. Bunga Tanaman nanas berbunga pada ujung batang dan hanya sekali berbunga yang arahnya tegak ke atas. Sebenarnya bunga nanas bersifat majemuk dan terdiri dari lebih 200 kuntum bunga yang tidak bertangkai. Letak bunga duduk tegak lurus pada tangkai buah utama, kemudian mengembang menjadi buah majemuk yang enak dimakan. Daun kelopak dari setiap kuntum bunga, yang dikenal sebagai mata, masih jelas meninggalkan bekas pada buah tersebut. Bunganya adalah bunga sempurna yang mempunyai tiga kelopak (sepalum), tiga mahkota (petalum), enam benang sari, dan sebuah putik dengan stigma bercabang tiga. Tanaman nanas menyerbuk silang dengan perantaraan burung kicau/penyanyi (burung prenjak) dan lebah. Tanaman nanas sebenarnya tidak bersifat musiman, tetapi dapat berbunga setiap saat. Namun, ada kecenderungan suhu yang dingin, terutama suhu malam dengan sinar matahari rendah, dapat memacu pembungaan tanaman nanas. c. Buah Buah nanas merupakan buah majemuk yang disebut sinkarpik atau coenocarpium. Di atas buah tumbuh daun-daun pendek yang tersusun seperti pilin yang disebut mahkota (crown). d. Akar Tanaman hanya berakar serabut dan mengandung cukup banyak air. Akar nanas dangkal dan tersebar luas. Kegunaan Nanas matang enak dimakan segar dan rasanya manis, tetapi ada pula yang rasanya manis asam. Buah matang terasa gatal di tenggorokan karena kandungan asam oksalat yang tinngi. Buah matang dapat pula dibuat minuman (jus) atau kalengan (canning). Daunnya dapat diolah menjadi serat (benang) yang bagus sebagai bahan pakaian. Di dalam buah terdapat zat bromelin yang bersifat sebagai pemecah protein (pelunak daging), tetapi daya proteolitiknya lebih rendah daripada papain. Daunnya mempunyai serat panjang, tetapi belum dimanfaatkan sebagai bahan pakaian. Agroekonomi Tanaman nanas menghendaki dataran rendah hingga dataran tinggi 1.200 m dpl. Tanaman ini tidak tahan terhadap salju, tetapi tahan sekali terhadap kekeringan. Namun, tanaman lebih senang terhadap tanah subur, daerah beriklim basah dengan curah hujan 1000-2500 mm per tahun. Tanamn tahan terhadap tanah asam yang mempunyai pH 3-5, tetapi paling baik adalah pH tanah natara 5-6,5. Oleh karena itu, tanaman nanas bagus pula dikembangkan di lahan gambut. Tanaman nanas dapat tumbuh di tempat terbuka, tetapi dapat pula tumbuh subur di tempat ternaungi pohon besar. Namun, di tempat terbuka yang mendapat sinar matahari terik, buahnya sering hangus. Di daerah beriklimkering (4-6 bulan kering), tanamn masih mampu berbuah, asalkan kedalaman air tanh antara 50-150cm. Hal ini disebabkan akarnya dangkal, tetapi tanaman mampu menyimpan air. Perbanyakan Tanaman Sampai sekarang tanaman nanas diperbanyak dengan anakan yang keluar dari pangkal batang. Namun, adakalanya diperbanyak pula dengan sucker tau slips dan mahkotanya. Batang dan mahkota bunga dapat dipotong dan dibelah untuk dijadikan bibit. Antara anakan (raton), tunas batang (sucker) dan mahkota (crown) terdapat perbedaan sifat fisiologis dalam umur berbunga dan produksinya. Makin ke bagian atas tanaman, umurnya makin panjang dan produksinya rendah. Namun, umur tanaman berbunga tidak menjadi persoalan karena pembungaan tanaman nanas dapat diatur dengan memberikan zat tumbuh, di antara karbid dan ethrel 40 PGR. Anakan atau mahkota bunga yang baru dipotong (dipisahkan) dapat ditanam langsung, tanpa disemaikan dulu. Namun, sebaiknya dibiarkan dulu selama beberapa hari sebelum ditanam. Hal ini dimaksudkan agar lukanya tertutup halus lebih dulu sehingga cepat berakar. Varietas unggul Varietas unggul yang telah dilepas belum ada, tetapi banyak varietas unggul yang telah berkembang. Pada saat ini, ada dua varietas nanas yang berkembang di Indonesia, yakni nanas queen dan nanas smoth cayenne atau cayenne lisse. Nanas queen daunnya berduri, yaitu nanas bogor dan nanas palembang. Sementara nanas smoth cayenne atau ceyenne lise daunnya tidak berduri seperti nanas lembang, nanas singapore, dan nanas ruby. Nanas queen umumnya hanya ditanam di dataran rendah, sedangkan nanas cayenee ditanam luas di dataran tinggi. Nanas queen (nanas bogor) biasanya untuk konsumsi segar karena rasanya manis. Nanas cayenne dapat dikonsumsi segar dan untuk bahan olahan serta dikalengkan atau dibuat jus karena rasanya asam manis. Di antara nanas cayenne ada yang disebut nanas madu, tetapi nanas ini diduga karena perubahan somatik. Budi Daya tanaman Nanas ditanam dengan sistem dua-dua baris. Tiap baris pada jarak 60 cm x 60 cm dan jarak antarbaris 150 cm. Namun, nanas dapat pula ditanam pada jarak 30 – 40 cm. Semakin rapat jarak tanamnya, buah yang dihasilkan semakin kecil. Untuk kebutuhan industri pengalengan (canning) biasanya diperlukan buah berukuran kecil (jarak tanam 30 cm x 40 cm) silindris.
Jangan sepelekan buah yang satu ini, nanas ternyata memiliki berbagai macam manfaat yang berguna bagi tubuh kita.

Nanas mempunyai berbagai macam manfaat sebagai penyembuh dan pembersih tubuh serta bermacam-macam manfaat lainnya. Nanas dapat menjadi salah satu menu buah Anda di saat diet karena rasa dan aromanya yang khas. Berbagai macam kegunaan nanas antara lain adalah:

 • Nanas membantu pencernaan protein dan mempercepat proses penyembuhan
  Buah nanas kaya akan enzim bromelain yang berguna untuk melegakan tenggorokan dan membantu pencernaan. Enzim bromelain mencerna protein di dalam makanan dan menyiapkannya agar mudah untuk diserap oleh tubuh. Nanas juga dapat digunakan untuk mengempukkan daging. Selain kegunaan di atas, nanas mengandung citric dan malic acid yang memberi rasa manis dan asam pada buahnya. Asam ini membuat nanas menjadi bahan makanan yang digunakan secara luas untuk membuat masakan asam manis.

  Bromelain membantu proses penyembuhan luka dan mengurangi pembengkakan atau peradangan di dalam tubuh. Nanas adalah pilihan yang baik untuk pasien sebelum dan sesudah menjalani operasi.
 • Berfungsi sebagai pembersih
  Nanas juga bersifat membersihkan. Enzim bromelain membantu membersihkan tubuh dan mengimbangi kadar keasaman dalam darah. Nanas menaikkan kadar basa darah dan membantu meringankan penyakit edema dengan cara mengurangi air berlebih didalam tubuh.

  Nanas adalah salah satu dari beberapa buah yang mempunyai kandungan aspartic acid yang cukup tinggi. Asam aspartic berfungsi sebagai asam amino di dalam tubuh kita sehingga membantu proses metabolisme tubuh. Asam ini juga membantu membuang asam amonia di dalam tubuh. Amonia adalah racun yang berbahaya bagi sistem saraf pusat.
Manfaat lain dari nanas
Hampir sama dengan pisang, nanas juga mengandung serat yang berguna untuk membantu proses pencernaan, menurunkan kolesterol dalam darah dan mengurangi resiko diabetes dan penyakit jantung. Serat dari 150 gram nanas setara dengan separuh dari jeruk. Selain itu kandungan vitamin dan mineral menjadikan nanas sumber yang bagus untuk vitamin C dan berbagai macam vitamin lainnya.

Asam chlorogen, yaitu antioksidan yang banyak terdapat di buah-buahan juga dapat ditemukan pada nanas. Asam ini memblokir formasi dari nitrosamine, zat yang dapat menyebabkan kanker. Nitrosamine terbentuk ketika daging olahan yang diberi pengawet dipanaskan pada suhu tinggi.

Penelitian menyebutkan nanas mempunyai asam amino esensial dan non esensial untuk membantu memperkuat sistem imun dalam tubuh, mengatasi kelelahan dan meningkatkan stamina dan energi. Zat valine dan leucine yang terdapat di dalam nanas juga dibutuhkan oleh tubuh kita untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan otot. Zat ini juga termasuk salah satu zat esensial yang diperlukan untuk mempertahankan kadar energi tubuh kita. Zat amino non esensial, proline, penting untuk mempertahankan fungsi sendi dan tendon serta menguatkan otot jantung.

Nanas mengandung cystine yang berguna untuk pembentukan kulit dan rambut kita, membentuk formasi kulit dan mempercepat penyembuhan luka. Cystine juga membantu memperlambat proses penuaan dini.

Pertimbangan sebelum mengkonsumsi nanas
Bagi beberapa orang, mengkonsumsi nanas terlalu banyak dapat menyebabkan sakit kepala. Nanas dapat menimbulkan reaksi alergi pada sebagian orang. Sebagian orang dapat merasakan gejala alergi seperti kulit menjadi merah dan gatal setelah mengkonsumsi nanas. Untuk menghindari hal ini, potong dan celupkan nanas ke dalam air garam sebelum dikonsumsi.

Dalam kasus alergi serius, bibir dan mulut dapat menjadi bengkak setelah mengkonsumsi nanas. Selain itu nanas juga dapat menyebabkan diare atau mual pada sebagian orang. Hal ini dapat terjadi jika orang yang alergi terhadap nanas mengkonsumsi nanas dalam jumlah besar.

Beberapa tips dalam memilih nanas yang baik
Nanas dapat berwana hijau atau kuning warnanya. Ketika memilih nanas, pilihlah nanas yang berat. Hal ini menandakan tingkat kesegarannya. Untuk melihat apakah nanas yang Anda pilih sudah matang atau belum, andalkan indra penciuman Anda. Buah nanas yang sudah matang mempunyai bau yang kuat, manis dan khas.

Buah nanas yang tidak matang terasa sangat kecut. Ketika nanas yang belum matang dipanen dari tanamannya, buah tersebut tidak akan bisa menjadi lebih matang lagi. Buah nanas yang tidak matang tersebut akan mulai membusuk. Karena buah nanas tidak mempunyai cadangan yang bisa diubah menjadi gula.

Rasa dan aroma dari buah nanas membuat buah tersebut sering dipakai sebagai hidangan pembuka. Selain itu nanas juga digunakan sebagai bumbu masakan karena rasanya yang khas.

Jumat, 06 Februari 2009